1. Електрокардіографія у 12 відведеннях
 2. Трансторакальна ехокардіографія з оцінкою сегментарної скоротливості лівого шлуночка
 3. Стрес-ехокардіографія
 4. Черезстравохідна ехокардіографія
 5. Добове моніторування елктрокардіографії у 3-х відведеннях протягом 24 год
 6. Добове моніторування елктрокардіографії у 3-х відведеннях протягом 48 год
 7. Добове моніторування елктрокардіографії у 3-х відведеннях протягом 72 год
 8. Добове моніторування електрокардіографії у 12-ти відведеннях
 9. Добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску (комбіноване дослідження)
 10. Добове моніторування ЕКГ, АТ, частоти дихання та сатурації кисню (комбіноване дослідження)
 11. Подійне моніторування електрокардіограми (до 14 днів)
 12. Дуплексне сканування інтракраніальних та екстракраніальних судин
 13. Ультразвукове обстеження суглобів
 14. Ультразвукове обстеження лімфатичних вузлів
 15. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози
 16. Ультразвукове дослідження судин верхніх та нижніх кінцівок
 17. Ультразвукове дослідження молочних залоз
 18. Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура
 19. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
 20. Ультразвукове обстеження простати
 21. Ультразвукове обстеження гінекологічне (трансабдомінально, трансвагінально)
 22. Ультразвукове обстеження м’яких тканин
 23. Комп’ютерна спірографія
 24. Комп’ютерна спірографія з бронхолітиком
 25. Пікфлоуметрія
 26. Пульсоксиметрія